0075

Lees Interacties

Reacties

  1. Annemarie

    Je bent al zo lang in het kamp! Vreselijk! Hou vol, er komt een betere tijd ook al snap ik dat dat moeilijk te geloven is!
    In gedachten ben ik bij jullie!

    Petra

Lees andere brieven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Op deze pagina kun je de abonnementen van dit bericht beheren.