0125

Lees Interacties

Reacties

 1. Annemarie

  Dag,
  Echt helpen kan ik jullie niet, wel in gedachte bij jullie zijn.
  Hou vol, er komen echt betere tijden! Ook al denk je van niet. Er gebeurt veel in andere landen om jullie te helpen maar dat merken jullie waarschijnlijk niet…
  Hopelijk helpt deze brief terug een beetje….
  Hartelijke groet,
  Hanna

Lees andere brieven

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here