0208

Lees Interacties

Reacties

 1. Annemarie

  English below

  Vreselijk! Ik hoop dat je nu, waar je ook bent, hulp kunt krijgen!
  Annemarie

  Horrible! I hope you can get help now, wherever you are!
  Annemarie

 2. Fransje

  So sorry for you. Were you threatened because you are a Christian? Why can’t people respect eachothers beliefs? I hope you will get help soon.
  F

Lees andere brieven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


The maximum upload file size: 32 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Op deze pagina kun je de abonnementen van dit bericht beheren.