0909

Lees Interacties

Reacties

  1. lotte

    Salam G.!
    Wat een pech en verdriet hebben jij en je familie al ervaren! Ik hoop dat jij nu op een veilige plek bent. Weet dat ik heel erg blij ben dat ik je brief heb gelezen.
    Wees sterk G! Hou vol. Ik bid tot God te almachtige dat al je dromen mogen uitkomen en dat je familie en jij in de toekomst weer samen mogen zijn in goede gezondheid.
    Veel sterkte vanuit Nederland!!

Lees andere brieven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here