0005

Lees Interacties

Reacties

 1. Christina van Donge

  Dear A,
  How awefull that after fleeing your home and your friends and family you now have to live in the horrible conditions of that camp on Samos. I have heard about the terrible situation there and I am very sorry you and your family have to stay in this situation. I really hope that there will be a change in the situation soon. With the winter coming I really hope that the facilities will improve. I am so sorry for the unhospitable welcome you got in Europe. I pray that you will be well and will be able to stay in a save place where you can build on your future.
  Greetings,

 2. Annemarie

  Uw boodschap heeft ons bereikt en stemt ons zeer bedroefd. Ik kan u alleen op deze manier van steun zijn, in Nederland probeer ik het te zijn voor mensen die het geluk hebben gehad wel weg te komen buit Griekenland. Heel veel sterkte!

  Annemarie

 3. Steven van den Heuvel

  Beste A,

  Met veel bewondering lees ik je brief. Het is verschrikkelijk hoe weinig er in de wereld gedaan wordt om de situatie in gaza te verbeteren.

  Als christen voel ik me beschaamd hoe weinig compassie er is voor het leven van de mensen in Gaza. Onlangs keek ik de documentaire team gaza waarin het leven wordt gevolgd voor jonge voetballers in Gaza. Het is zo confronterend om te zien dat de mensen in Gaza nauwelijks kansen hebben en elke dag moeten vrezen voor nieuw geweld.

  Wat houd je op de been in Griekenland? Wie en wat mis je uit Gaza? Ik bid dat je een plek gaat vinden waar je tot bloei mag komen. Ik bid dat er uiteindelijk vrijheid mag komen in Gaza. Mensen kunnen ondernemen, reizen en niet bang hoeven te zijn voor geweld.

  Met godsliefde en hoop,

  Steven

 4. Mboua Florence

  Dear refugee,
  I am writing to tell you I am so sorry about what you are going through and I would like to share this word of hope with you.
  The Lord says I will never abandon you nor leave you. If you are still alive it is thanks to God’s love for you. Dare to turn your eyes and your heart to God through Christ and He will surprise you more in a positive way. He will make a way for you as he did for Israel in the wilderness.
  Be surrounded by His love and God bless you

Lees andere brieven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Op deze pagina kun je de abonnementen van dit bericht beheren.