0002

Lees Interacties

Reacties

 1. Annemarie

  English below

  Wat vreselijk! Ik leef met je mee en probeer in mijn eigen land zoveel mogelijk te doen voor vluchtelingen. Ik hoop dat ook jij gauw naar Nederland mag komen.

  __________

  How terrible! I sympathize with you and try to do as much as possible for refugees in my own country. I hope that you too may come to the Netherlands soon.

 2. Dirk

  beste ….

  ondanks de omstandigheden wens ik je een “goed kertsfeest” in Griekenland, waar bij ik hoop dat je de Persoon mag leren kennen om wie Kerst werkelijk draait:
  Jezus Christus de Messias. Natuurlijk wens ik dat er hulp komt waardoor die omstandigheden verbeteren!

  Dirk Hulst
  Bleiswijk
  Nederland

Lees andere brieven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here