0098

Lees Interacties

Reacties

 1. Joshua

  Hallo R uit Afghanistan,

  Ik vind het verschrikkelijk om te horen over jullie leefomstandigheden. Geen mens zou dit moeten meemaken. Het spijt mij zo erg dat onze regering niet meer voor jullie kunnen doen.

  Ik voel mij erg onmachtig over jullie situatie. Ik probeer te doneren en te stemmen op mensen die voor jullie willen opkomen, maar weet niet wat ik nog meer kan doen.

  Ik hoop dat jullie snel een verbetering in jullie situatie zullen krijgen.

  Met vriendelijke groet.

  Translation:
  Hello R from Afghanistan,

  For me it’s terrible to hear about your living conditions. No one should experience this. I am so sorry that our government do no more for you.

  I feel very powerless about your situation. I try to donate and vote for people who want to stand up for you, but I don’t know what else I can do.

  I hope you will get an improvement in your situation soon.

  Best regards.

Lees andere brieven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Op deze pagina kun je de abonnementen van dit bericht beheren.