0262

Lees Interacties

Reacties

  1. Roy

    Graag wil ik mijn mede leven tonen, van mens tot mens.. jij doet me veel met het beschrijven hoe je leeft op dit moment. Het is voor mij niet te bevatten hoe het is daar op dit moment. Hopelijk lees je mijn brief terug in goede gezondheid en hoop dat je snel het geluk vind wat jullie toebehoort. Heel veel sterkte, hoop en kracht toegewenst! Op een betere toekomst voor jou.

Lees andere brieven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here