0913

Lees Interacties

Reacties

  1. Lotte

    Beste A.,
    Wat vervelend dat je nu vastzit op Lesbos in Moria. Vorig jaar heb ik vrijwilligerswerk gedaan daar, dus ik weet hoe de omstandigheden zijn.
    Ik hoop dat je weet dat er veel mensen zijn in Europa die heel erg hun best doen om de situatie te verbeteren op Lesbos. Ik schrijf je vanuit Nederland en kan je helaas niet anders helpen nu dan jullie deze brief te schrijven. Wees sterk en moedig. Geef niet op! Jij, je zus en je ouders zijn in mijn gebeden aan God. Dat Hij over jullie mag waken waar jullie nu ook zijn en dat hij jullie de kracht mag geven die jullie nodig hebben om hieruit te komen, zodat je zus en jij snel kunnen gaan studeren!

Lees andere brieven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here