0914

Lees Interacties

Reacties

 1. Lotte

  Beste oudste kind van de familie,

  Wat naar dat jullie op Lesbos terrecht zijn gekomen. Vorig jaar heb ik vrijwilligerswerk gedaan in Moria kamp en ik heb met mijn eigen ogen gezien hoe erg naar de omstandigheden daar zijn.
  Ik hoop dat jij, je ouders, broers en zusjes en andere familieleden snel naar een andere, veilige en schone plek mogen verhuizen. Het allerliefste in Duitsland of Zweden en dat je snel kan beginnen met studeren.
  Waar je ook bent nu, weet dat ik aan jouw en je famillie denk en dat ik aan God bid dat Hij jullie mag helpen om snel in veiligheid te komen en jullie nieuwe leven te beginnen in Europa! Wees sterk en geef nooit op!

  Lotte
  Nederland

Lees andere brieven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here