0915

Lees Interacties

Reacties

  1. Lotte

    Beste M,
    Vorig jaar maart was ik zelf in Moria kamp om vrijwilligers werk te doen. Met mijn eigen ogen heb ik gezien in wat voor ellende jullie terrecht zijn gekomen, terwijl jullie een veilige plek zouden moeten hebben. Waar de basisvoorzieningen ruim voldoende beschikbaar zijn, waar je snel weet waar je veilig bent en waar je snel weet waar je aan toe bent. Wat verschikkelijk dat jij en je familie dit moeten meemaken. Ik bid dat God over jou en je familie waakt en dat hij jullie snel verlost van deze nare plek. Wees sterk. Er zijn mensen hier in Europa die met jullie meeleven, en proberen om jullie situatie te veranderen door onze leiders aan te spreken en door zelf zoveel mogelijk te helpen.
    Ik wens jou, je moeder en je broer heel veel kracht toe en ik zal voor jullie bidden!
    Lotte

Lees andere brieven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here